Wyszukiwanie

W Polsce ochroną zdrowia nazywa się wszelką działalność, której celem jest zapobieganie chorobom oraz ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom.
Rozwijanie badań naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego w celu prowadzenia polityki i praktyki
Rzecznictwo, komunikacja i społeczna mobilizacja dla zdrowia
Zapewnienie trwałej struktury organizacyjnej i finansowania zdrowia publicznego.
Zapewnienie odpowiedniej i kompetentnej kadry zdrowia publicznego.
Zapewnienie zarządzania (ang. governance) zdrowiem i dobrostanem.