System ProfiBaza - cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności
oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce

ProfiBaza - strona główna

Materiały edukacyjne,
akty prawne,
publikacje

Sprawozdania z zadań zdrowia publicznego
(NPZ)

Dokumenty dotyczące programów
polityki
zdrowotnej

Interwencje zdrowia publicznego

Stan sanitarny placówek dla
dzieci i młodzieży

Portrety
zdrowotne
regionów

Sytuacja demograficzna i społeczno-ekonomiczna

Sytuacja
zdrowotna
ludności Polski