Charakterystyka regionów

Charakterystyka regionów

 

Portrety (profile) zdrowotne regionów stanowią charakterystykę danego obszaru geograficznego obejmującą dane na temat stanu zdrowia ludności oraz jego uwarunkowań, w tym m.in. sytuacji demograficznej, sytuacji społeczno-ekonomicznej, kadry medycznej lub innych czynników związanych z funkcjonowaniem systemu zdrowotnego.

Tego rodzaju syntetyczne zestawienia ułatwiają ocenę potrzeb zdrowotnych na danym terenie, porównania sytuacji pomiędzy regionami, a także lepsze planowanie interwencji z zakresu zdrowia publicznego. Charakterystyki regionów opracowywane są w wielu krajach. Warte polecenia przykłady pochodzą z:

Więcej informacji na temat portretów (profili) regionów oraz przykłady z różnych krajów znajduje się w zakładkach Publikacje, materiały edukacyjne oraz Akty Prawne.
Charakterystyka regionów dostępna w projekcie ProfiBaza zawiera wybrane wskaźniki pogrupowane według następujących obszarów tematycznych:

 • Sytuacja demograficzna
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna
 • Sytuacja zdrowotna
 • Determinanty zdrowia
 • Kadra medyczna
 • Profilaktyka chorób
 • Realizacja zadań zdrowia publicznego

Zakres informacji charakteryzujących wybrany obszar geograficzny, czyli województwo lub powiat uwarunkowany jest dostępnością danych w Polsce. Podlegają one cyklicznej aktualizacji z uwzględnieniem ostatnich dostępnych danych za określony rok lub lata.
W ProfiBazie zostały zgromadzone zbiory danych pochodzące z wielu źródeł oraz instytucji takich jak, między innymi:

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia)

Zapraszamy do odwiedzenia Zakładki Zbiory danych. Informacje tam zamieszczone mogą być generowane w postaci tabel, wykresów lub map, a także plików zawierających surowe dane (CSV).