Wyszukiwanie

Rozwijanie badań naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego w celu prowadzenia polityki i praktyki
Rzecznictwo, komunikacja i społeczna mobilizacja dla zdrowia
Zapewnienie trwałej struktury organizacyjnej i finansowania zdrowia publicznego.
Zapewnienie odpowiedniej i kompetentnej kadry zdrowia publicznego.
Zapewnienie zarządzania (ang. governance) zdrowiem i dobrostanem.
Zapobieganie chorobom, w tym wczesne wykrywanie chorób.