Aktualności

Zadania SMART

Najniższe piętro celów programu zdrowotnego, tu nazywane zadaniami, może dotyczyć skutku programu (odpowiednik punktów końcowych badania klinicznego), albo czynności podjętych w programie (procesów, działań).
Czytaj dalej

Cele programu zdrowotnego

Cel programu, a właściwie cele, opisuje się pomocą sformułowań ułożonych w określonej hierarchii – zaczynając od najbardziej ogólnych, a kończąc na najbardziej szczegółowych.
Czytaj dalej

Planowanie programów zdrowotnych

Planowanie jest procesem, który wymaga współdziałania wielu interesariuszy, a zwłaszcza udziału adresatów / grup docelowych / beneficjentów. Program zaplanowany bez ich udziału nie może skończyć się sukcesem.
Czytaj dalej

Program Zdrowotny

Program zdrowotny może być mały lub duży, prosty lub skomplikowany. Musi być spisany (sformułowany na piśmie) i zakomunikowany.
Czytaj dalej

Zdrowie we wszystkich politykach

Podejście, w którym w systematyczny sposób uwzględnia się wpływ decyzji na zdrowie ludzi, poszukuje synergii między politykami publicznymi oraz dąży do unikania skutków szkodliwych dla zdrowia.
Czytaj dalej

Rzecznictwo zdrowotne

Współczesne rzecznictwo zdrowotne jest niejednorodne i obejmuje dwa zasadnicze nurty - na rzecz jednostek (pacjentów i ich rodzin) oraz na rzecz grup (społeczności, populacji).
Czytaj dalej