Wyszukiwanie

Dane ProfiBaza - Działania prozdrowotne na 10 tys. mieszkańców - Województwa (rok, województwo, liczba działań prozdrowotnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców)

csv

Dane ProfiBaza - Działania prozdrowotne na 10 tys. mieszkańców - Powiaty (rok, województwo, powiat, liczba działań prozdrowotnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 1: Nadzór sanitarny nad placówkami dla dzieci i młodzieży - Województwa (wszystkie kolumny)

csv