Wyszukiwanie

Dane NPZ z lat 2016-2020 (rok, województwo, powiat, gmina, nazwa podmiotu, nazwa zadania, cel operacyjny NPZ, rodzaje podjętych działań, koszt zadania)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 1: Nadzór sanitarny nad placówkami dla dzieci i młodzieży - Województwa (wszystkie kolumny)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 1: Nadzór sanitarny nad placówkami dla dzieci i młodzieży - Powiaty (wszystkie kolumny)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 3: Warunki wypoczynku dzieci i młodzieży - Województwa (wszystkie kolumny)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 3: Warunki wypoczynku dzieci i młodzieży - Powiaty (wszystkie kolumny)

csv