Wyszukiwanie

Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych - Polska (rok, zgony)

csv

Zgony niemowląt na 1000 żywych urodzeń - Województwa (rok, województwo, zgony)

csv

Zgony niemowląt na 1000 żywych urodzeń - Powiaty (rok, województwo, powiat, zgony)

csv

Leczeni w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu - Województwa (rok, województwo, rodzaj zaburzenia, liczba osób)

csv

Kadra medyczna - Polska (rok, rodzaj kadry med., wskaźniki, liczba)

csv