Wyszukiwanie

Podejście zdrowia publicznego do zapobiegania problemom zdrowotnym, niezależnie od tego w jakiej populacji występują, opiera się na czterech krokach.
W Regionie Europejskim WHO przyjęto następującą definicję zdrowia publicznego: „nauka i sztuka zapobiegania chorobie, wydłużania życia oraz promowania, zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa”.
W piśmiennictwie opisano wiele tzw. modeli zdrowia. W XX wieku opiekę zdrowotną i ogólne myślenie o zdrowiu zdominował model medyczny (biomedyczny).
Tradycyjnie o zdrowiu myślimy w kategoriach braku choroby, patologii czy dolegliwości. Zaś w pogoni za zdrowiem szukamy czynników szkodliwych dla zdrowia i próbujemy je zwalczać.
Co do zasady w profilaktyce chorób i promocji zdrowia inaczej interpretuje się zdrowie i determinanty zdrowia.
W grupach osób o niskim lub średnim ryzyku wystąpienia danej choroby dochodzi do większej liczby zachorowań na tę chorobę niż w grupach osób, które obciążone są wysokim ryzykiem zachorowania na tę chorobę.