Wyszukiwanie

Dane NPZ z lat 2016-2020 (rok, województwo, powiat, gmina, nazwa podmiotu, nazwa zadania, cel operacyjny NPZ, rodzaje podjętych działań, koszt zadania)

csv

Dane ProfiBaza - Działania prozdrowotne na 10 tys. mieszkańców - Województwa (rok, województwo, liczba działań prozdrowotnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców)

csv

Dane ProfiBaza - Działania prozdrowotne na 10 tys. mieszkańców - Powiaty (rok, województwo, powiat, liczba działań prozdrowotnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców)

csv