Wyszukiwanie

Dane NPZ z lat 2016-2020 (rok, województwo, powiat, gmina, nazwa podmiotu, nazwa zadania, cel operacyjny NPZ, rodzaje podjętych działań, koszt zadania)

csv

Przyrost naturalny na 1000 ludności - Województwa (rok, województwo, przyrost naturalny)

csv

Przyrost naturalny na 1000 ludności - Powiaty (rok, województwo, powiat, przyrost naturalny)

csv

Przyrost naturalny na 1000 ludności - Polska (rok, przyrost naturalny)

csv

Urodzenia żywe na 1000 ludności - Powiaty (rok, województwo, powiat, urodzenia żywe)

csv

Urodzenia żywe na 1000 ludności - Polska (rok, urodzenia żywe)

csv