Jak ograniczyć ryzyko picia alkoholu w czasie ciąży?

Jest wiele różnych działań, które warto podjąć by ograniczyć ryzyko picia alkoholu w czasie ciąży, w tym m.in.:

  • Pogłębianie wiedzy na temat częstości występowania FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) w populacji generalnej.
  • Podnoszenie świadomości zagrożeń dla zdrowia dziecka związanych z piciem alkoholu w czasie ciąży.
  • Rutynowe badania przesiewowe wszystkich kobiet w wieku rozrodczym pod kątem picia alkoholu.
  • Rutynowe informowanie wszystkich kobiet w wieku rozrodczym (przed ciążą) o ryzyku zdrowotnym związanym z piciem alkoholu.
  • Upowszechnienie stosowania antykoncepcji i planowania ciąży.
  • Rozwój specjalistycznego wsparcia położniczego w czasie ciąży.
  • Upowszechnienie wiedzy o znaczeniu i możliwościach wspierania kobiety w czasie ciąży i po jej zakończeniu przez rodzinę i przyjaciół.
 
Materiał edukacyjny opracowany w ramach zadań państwowego instytutu badawczego realizowanych przez NIZP PZH – PIB,
finansowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr NIZP PZH-PIB/2021/1094/1056. Warszawa 2023 r.
Autorka: dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn
Źródło: OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en