Aktualności

Kompetencje do pracy w zdrowiu publicznym – część IV. Przykłady dotyczące zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

td p {padding-top:15px;}

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę kilku list kompetencji pracowników zdrowia publicznego, promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Pomimo istotnych różnic w strukturze i treści tych dokumentów starano się zachować jednolity schemat prezentacji. W tłumaczeniu dokonano skrótów oraz zastosowano jednolitą formę gramatyczną, niezależnie od sformułowań oryginalnych. Osoby zainteresowane szczegółami powinny sięgnąć do opracowań oryginalnych. 
 

Czytaj dalej

Kompetencje do pracy w zdrowiu publicznym – część III. Przegląd list kompetencji

h1.title {margin: 0.67em auto;max-width:75%;}

Biorąc pod uwagę wyłącznie piśmiennictwo anglojęzyczne, można powiedzieć, że w ostatnich dwóch dekadach powstało ok. 50 szerzej znanych list kompetencji do zadań wykonywanych w zdrowiu publicznym. Listy takie powstały w krajach, takich jak: USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania oraz na forum międzynarodowym. Na tę liczbę składają się listy opracowane przez różne podmioty, dotyczące różnych obszarów działań zdrowia publicznego oraz różnych grup osób wykonujących zadania zdrowia publicznego.

Czytaj dalej

Zadania SMART

Najniższe piętro celów programu zdrowotnego, tu nazywane zadaniami, może dotyczyć skutku programu (odpowiednik punktów końcowych badania klinicznego), albo czynności podjętych w programie (procesów, działań).
Czytaj dalej

Cele programu zdrowotnego

Cel programu, a właściwie cele, opisuje się pomocą sformułowań ułożonych w określonej hierarchii – zaczynając od najbardziej ogólnych, a kończąc na najbardziej szczegółowych.
Czytaj dalej

Planowanie programów zdrowotnych

Planowanie jest procesem, który wymaga współdziałania wielu interesariuszy, a zwłaszcza udziału adresatów / grup docelowych / beneficjentów. Program zaplanowany bez ich udziału nie może skończyć się sukcesem.
Czytaj dalej