Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) – co warto wiedzieć

 • FASD można zapobiec poprzez:
  • Niepicie alkoholu w czasie ciąży,
  • Stosowanie antykoncepcji jeżeli pije się alkohol.
 • Konsekwencje prenatalnej ekspozycji na alkohol można zmniejszyć ograniczając picie alkoholu w czasie ciąży.
 • Markery biologiczne wskazują na dużo częstsze i bardziej intensywne picie alkoholu w czasie ciąży niż dane uzyskiwane metodami samooopisowymi.
 • Stygmatyzacja picia alkoholu w czasie ciąży utrudnia diagnozę i wsparcie.
 • Mózg dziecka jest najbardziej narażony na uszkodzenie przez alkohol pity przez matkę w czasie ciąży.
 • Konsekwencje prenatalnej ekspozycji na alkohol są odczuwalne przez całe życie.
 • Poprzez działania na poziomie lokalnym można znacząco:
  • Ograniczyć ryzykowne picie alkoholu,
  • Upowszechnić stosowanie antykoncepcji,
  • Ograniczyć psychospołeczne czynniki ryzyka picia alkoholu w czasie ciąży.
 
Materiał edukacyjny opracowany w ramach zadań państwowego instytutu badawczego realizowanych przez NIZP PZH – PIB,
finansowanych przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr NIZP PZH-PIB/2021/1094/1056. Warszawa 2023 r.
Autorka: dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn
Źródło: OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en