System ProfiBaza - cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności
oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce

ProfiBaza - strona główna

Opracowania naukowe, źródła wiedzy

Sprawozdania z zadań zdrowia publicznego
(NPZ)

Dokumenty dotyczące programów
polityki
zdrowotnej

Interwencje zdrowia publicznego

Stan sanitarny placówek dla
dzieci i młodzieży

Portrety
zdrowotne
regionów

Sytuacja zdrowotna
i społeczno-demograficzna ludności Polski

Popularyzacja wiedzy (platforma
translacji wiedzy)