Wyszukiwanie

Wskaźniki zasięgu ubóstwem - % osób w gosp. dom. o wydatkach poniżej granicy ubóstwa - Województwa (rok, województwo, ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne, ubóstwo ustawowe)

csv

Ludność w wieku 13 lat lub więcej według poziomu wykształcenia - Polska (rok, poziom wykształcenia, liczba ludności, procent ludności)

csv

Ludność w wieku 13 lat lub więcej według poziomu wykształcenia - Województwa (rok, województwo, poziom wykształcenia, liczba ludności, procent ludności)

csv