Wyszukiwanie

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 1: Nadzór sanitarny nad placówkami dla dzieci i młodzieży - Województwa (wszystkie kolumny)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 1: Nadzór sanitarny nad placówkami dla dzieci i młodzieży - Powiaty (wszystkie kolumny)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 3: Warunki wypoczynku dzieci i młodzieży - Województwa (wszystkie kolumny)

csv

Dane ProfiBaza - Sprawozdanie MZ53 do roku 2020, Dział 3: Warunki wypoczynku dzieci i młodzieży - Powiaty (wszystkie kolumny)

csv