UniwersytetPublikacja NaukowaArtykuły PopularnonaukowePDF1RaportyAkty Prawne
Publikacje

Publikacje, materiały edukacyjne

 

Sekcja ta zawiera zbiór różnorodnych i uzupełniających się publikacji, który jest skierowany do profesjonalistów w dziedzinie zdrowia publicznego - teoretyków i praktyków oraz innych osób poszukujących informacji z tego obszaru. Publikacje mają postać prac naukowych, raportów z badań, monografii, artykułów popularnonaukowych. Są tu także odesłania do stron instytucji, portali internetowych i baz danych oraz aktów prawnych związanych z zagadnieniami zdrowia publicznego.

Celem sekcji jest przybliżenie tematu zdrowia publicznego, a także dostarczenie praktycznych materiałów do planowania, realizacji i oceny działań prozdrowotnych. Jest to pierwszy krok do tworzenia mechanizmów translacji wiedzy (ang. knowledge translation).

Zawartość prezentowanego zbioru będzie systematycznie aktualizowana. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania ze zbioru materiałów.